زعفران سرگل

زعفران سرگل رایج‌ترین نمونه زعفران است . در این نمونه از قسمت زردی زعفران یا ریشه آن مشاهده نمی شود و  و فقط قسمت رشته بریده زعفران یا کلاله آن به صورت جدا گانه و تمیز وجود دارد

sargol
 
 
زعفران نگین

وقتی به میزان خامه این زعفران در مقایسه با زعفران پوشال معمولی نگاهی می‌اندازیم، می‌بینیم که شباهت‌های زیادی به آن دارد ولی از نظر ضخامت، پوشال معمولی ظریف‌تر است.

negin
poshal

 

 

زعفران پوشال

در مقایسه با انواع زعفران مثل سرگل این محصول مقداری زردی به همراه دارد و درصد بیشتری از این محصول را کلاله قرمز رنگی تشکیل می‌دهد و فقط درحدود ۲ الی ۳ میلی‌متر، خامه دارد. این محصول درجات مختلفی از ۱ تا ۳ دارد.

dasteh
 
 
زعفران دسته یا دخترپیچ

در بسته بندی این محصول از تمامی رشته زرد زعفران یا فلامیت آن استفاده می‌کنند. در میان انواع زعفران، از این محصول به عنوان اصلی‌ترین نوع آن یاد می‌شود چرا که تمامی یک رشته زعفران در این محصول وجود دارند .